DEĞERLENDİRME MERKEZİ UYGULAMALARI

Değerlendirme merkezi uygulamaları işe alım, organizasyon içi yedekleme, atama ve terfi süreçlerinde bilimsel verilerle en doğru seçimi yapabilmeniz amacıyla kullanılır. Aradığınız pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin birden fazla değerlendirici ve ölçüm aracı ile davranışsal göstergeler temelinde ölçüldüğü uygulamalardır.

Değerlendirme merkezi uygulamasının ilk adımı danışmanınızla şirketinizin hedefleri, stratejileri, işin tanımı ve pozisyondan beklentilerinizle ilgili olarak çalışmanızdır.

İşin gerektirdiği yetkinlikler belirlendikten sonra, uzman danışmanlarınız tarafından her bir yetkinliğe uygun ölçme araçları belirlenir. Yönetici işe yerleştirme süreçlerinde ağırlıklı olarak yetkinlik bazlı mülakat, kişilik envanteri, rol oyunu, vaka çalışması, doküman çalışması araçları kullanılır.

Yetkinlik bazlı mülakatlarda pozisyon için aranan yetkinliklere özel sorular sorulur. Adayların verdiği somut örnek ve açıklamalarla, işveren tarafından aranan yetkinliklere ne derece uygun oldukları değerlendirilir. Yetkinlik bazlı mülakatlar “yetkinlik bazlı mülakat becerileri eğitimi” almış, deneyimli danışmanlar tarafından yapılmaktadır.

Kişilik envanterleri, adayın sahip olduğu yetkinliklerin çok boyutlu olarak birbirleriyle ilişkilendirilebilmesini sağlar. Kullanılan envantere ait “kişilik envanteri değerlendirici eğitimi” almış danışmanlar tarafından yorumlanmaktadır.

Rol oyunu, vaka çalışması ve doküman çalışmaları simülasyonları ise “değerlendirme merkezi ve vaka tasarlama teknikleri sertifikalı” danışmanlarca tasarlanmalıdır. Bu araçların uygulamaları ise “değerlendirme becerileri sertifikası” sahibi danışmanlar tarafından gerçekleştirilir. Her aracın uygulaması da en az iki uzmanın ve değerlendirilen adayın aynı anda katılımı ile yapılır. 


BExecutive Executive Search & Consultancy,
İŞKUR denetiminde 21.05.2018 tarihli ve
973 no’lu lisans sahibi yetkili özel istihdam bürosudur.

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu kanunu gereğince, iş arayanlardan ücret alınmamaktadır.
Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü / Hizmet Merkezi
Adres: Sağlık Sok. No: 1 Sıhhiye Çankaya Ankara
Telefon: 03124323525